NewWind Software
 • 音乐在线 - Chinese Music

  最好的音乐播放器应用程序的iPhone/iPad的

  0.99
  看报纸 - Reading Newspapers

  在iPhone/iPad上看报可以获取信息最快,最准确!

  0.99
  Viet Radio Free - Đài tiếng nói Việt Nam

  VietRadio là chương trình đầu tiên cho phép nghe đầy đủ các kênh phát sóng của VOV, các đài phát thanh địa phương và một số kênh tiếng Anh trên iPhone, iPad và iPod Touch. ► Chức năng nổi bật: - Nghe Radio và Show radio theo yêu cầu - Hẹn giờ tắt - Hỗ trợ

  Chinese Chess Master

  Chinese Chess Master is the ultimate iPhone and iPod touch Chinese Chess board game. Chinese Chess Master uses pieces similar to those of International Chess. However, the variations in the pieces, their movements, and the board layout make Xiangqi an ex

  3.99
  23F

  Join the same number and get to the 2048 tile.

  Snake Games

  The game compete in the ranking distance swam with people all over the world!